top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMEEN

ALGEMEEN

MAEKERS, éénmanszaak

Maatschappelijke zetel:

Venneborglaan 105

2100 Deurne

info@maekers.be

+32 474 39 65 53

ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website www.maekers.be. De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop wordt geplaatst. De Algemene Voorwaarden kunnen wijzigen, in overeenstemming met Artikel 17.1. De laatste versie is altijd beschikbaar op onze website.

 

De website www.maekers.be is gecreëerd én wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de webshop kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

 

Eenieder die een bestelling plaatst via de webshop (hierna genoemd ‘de klant’), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon én handelingsbekwaam te zijn. Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen.

PRODUCTEN

PRODUCTEN

De producten van MAEKERS op de website proberen steeds een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de werkelijkheid. Echter kunnen kleuren en texturen verschillen. De webshop wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend.  Vragen over maten, kleuren, beschikbaarheid, levertermijn of leveringswijze kunnen steeds via mail of via het contactformulier op de website gevraagd worden.

 

De producten van MAEKERS zijn handgemaakt waardoor de oplages beperkt zijn. Ook de levertermijn kan variëren, standaard wordt gerekend met min. 4 weken. Producten die direct leverbaar zijn, staan vermeld in de webshop. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

PRIJS EN BETALING

Alle prijzen van de producten zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten. MAEKERS is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw is niet toepasselijk. Prijzen kunnen ten alle tijde veranderen, maar vanaf u een bestelling geplaatst heeft, kan de prijs niet meer wijzigen tenzij er een duidelijke fout is.

Als een prijs verkeerd wordt weergegeven door een typefout van ons, hebben wij het recht om de bestelling te annuleren. Wij brengen u hiervan op de hoogte. Als dit het geval is, brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte en kan u de bestelling annuleren.

 

Betalen kan gebeuren via Bancontact of Overschrijving. Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een bevestigingsmail met alle info over de bestelling en de eventuele betalingsinstructies. De bestelling wordt pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag op bankrekeningnummer BE03973410538184. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 5 dagen, binnen welke termijn de betaling moet zijn gebeurd. Zo niet vervalt de bestelling.

UW BESTELLING

Het plaatsen van een bestelling houdt een betalingsverplichting in. Het plaatsen van een bestelling via mail geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de website worden gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene verkoopsvoorwaarden noodzakelijk.

Na het plaatsen van de bestelling ontvangt u een mail met de bevestiging van uw bestelling. Zodra de bestelling klaar is ontvangt u een mail of nemen wij contact met u op voor een afhaalmoment in te plannen. 

 

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst.

 

Bestellingen kunnen enkel gewijzigd of geannuleerd worden binnen de 24uur nadat de bestelling geplaatst is en dit per e-mail aan info@maekers.be. Alleen bij annulering van een bestelling binnen de 24uur wordt het betaalde bedrag teruggestort.

 

Handgemaakte goederen op bestelling, zullen pas in productie gaan vanaf 24uur na ontvangst van betaling. De productieperiode om het handgemaakt goed te maken bedraagt minimum 6 weken. In drukke periodes kan hiervan afgeweken worden, u wordt hier dan persoonlijk van op de hoogte gebracht.

VERZENDING EN LEVERING

U krijgt een bevestigingsmail wanneer het handgemaakt goed klaar is en verzonden zal worden. U krijgt hiervan een bevestiging per mail.

 

De leveringstermijn bedraagt minimaal 2 werkdagen en maximaal 14 werkdagen. Leveringen naar het buitenland kunnen langer onderweg zijn. Vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar zijn louter indicatief: geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging van de levering door toedoen van de vervoerder. Een foutief doorgegeven adres is de verantwoordelijkheid van de koper en kan aanleiding geven tot extra kosten. Volgens de wet op handelspraktijken valt verlies en/of beschadiging van een besteld artikel ten laste van ons. U heeft 24uur de tijd om mij per mail te verwittigen bij beschadiging.

 

Verzendingskosten worden vermeld bij het overzicht via mail. Alle bestellingen worden geleverd op het adres dat u ingeeft bij het afrekenen van de bestelling. Indien u meerdere producten tegelijk besteld, kunnen deze toch afzonderlijk verzonden worden. Hiervan brengen wij u dan op de hoogte. 

BESCHADIGING EN GARANTIE

MAEKERS  is niet verantwoordelijk voor een product dat beschadigd is omwille van slechte zorg. U kan in dit geval kan u wel bij ons terecht voor reparatie van het product tegen betaling. 

 

De kleuren van productfoto’s op onze website kunnen minimaal afwijkend zijn van de originele kleur. MAEKERS is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, een verkeerd gebruik of een foute behandeling van een product door de klant.

RETOUR

Op maat gemaakte goederen op bestelling, kunnen niet in principe geretourneerd worden. Hebt u toch een specifieke reden waarom u zou willen retourneren, stuurt u best een mail naar info@maekers.be, dan bekijken we samen wat we kunnen doen.

EIGENDOM

Alle tekeningen, foto’s, afbeeldingen, gegevens, ontwerpen, … op onze website zijn eigendom van MAEKERS en auteursrechtelijk beschermd.     

GEGEVENSBEHEER EN PRIVACY

Wij hebben uw persoonsgegevens (zoals e-mailadres, huisadres, telefoonnummer, …) nodig om uw bestelling te verwerken. Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van updates van uw product, om uw aankopen naar u te versturen en eventueel om u later te contacteren voor marktdoeleinden. Uw telefoonnummer zal enkel gebruikt worden wanneer u per email niet bereikbaar bent (bv. bij het ingeven van een fout e-mailadres bij het plaatsen van een bestelling).

 

De geregistreerde gegevens zijn niet overdraagbaar of in te zien door derden zonder uw toestemming. Behalve wanneer we hier wettelijk toe verplicht wordt, bijvoorbeeld wanneer het noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of ter uitvoering van een overeenkomst.

 

Wel kan de door u gegeven informatie gebruikt worden om commerciële boodschappen, met name onze nieuwsbrief, specifiek aan u te richten. Als u de nieuwsbrief liever niet meer wil ontvangen, zullen we dit stopzetten na uw schriftelijk verzoek hiervan. 

 

We doen de registratie van uw gegevens zo correct mogelijk. Mochten er toch onjuistheden door u worden vastgesteld of u wil uw gegevens inkijken of aanpassen, dan kan u dit per mail laten weten via info@maekers.be

 

MAEKERS kan gebruik maken van cookies om de navigatie doorheen de website te vereenvoudigen. Een cookie meldt de server dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site, op welk moment van de dag mijn site bezocht wordt, enz. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere zaken die naar u als persoon verwijzen. Indien u dit wenst, kunt u het ontvangen van cookies blokkeren in uw browser. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid aan te passen en op die manier up-to-date te houden.

 

MAEKERS streeft ernaar te alle tijden uw privacy te beschermen. Wanneer volgens u ons privacybeleid niet overeenstemt met de dienstverlening of met onze site zelf, gelieve mij dan te contacteren via info@maekers.be.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBRUIK WEBSITE

De website van MAEKERS is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen voor de klant over de diensten, producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.       

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing voor wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van de woonplaats van de verkoper bevoegd. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. U kan mij hierover steeds contacteren wanneer iets niet duidelijk is.

KLACHTEN

We doen ons uiterste best om de klant tevreden te stellen. Mocht u toch bemerkingen hebben dan neemt u per mail contact op binnen de 7 dagen na ontvangst van uw bestelling.

bottom of page